CẬP NHẬT ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT 12/2023 N1 N2 N3 N4 N5
TRẮC NGHIỆM ONLINE JLPT CHÍNH THỨC

N1 N2 N3 N4 N5
2023年07月 2023年07月 2023年07月 7/2023(pdf)  
12/2022(pdf) 12/2022(pdf) 2022年12月    
7/2022(pdf) 7/2022(pdf) 7/2022(pdf)    
12/2021(pdf) 12/2021(pdf) 12/2021(pdf) 12/2021(pdf) 12/2021(pdf)
2021年07月 2021年07月 2021年07月 7/2021(pdf)  
2020年12月 2020年12月 2020年12月    
Covid 19 Covid 19 Covid 19 Covid 19 Covid 19
2019年12月 2019年12月 2019年12月    
2019年07月 2019年07月 2019年07月    
2018年12月 2018年12月 2018年12月 12/2018(pdf)  
2018年07月 2018年07月 2018年07月   2018年07月
2017年12月 2017年12月 2017年12月    
2017年07月 2017年07月 2017年07月   2017年07月
2016年12月 2016年12月 2016年12月 2016年12月 2016年12月
2016年07月 2016年07月 2016年07月   2016年07月
2015年12月 2015年12月 2015年12月    
2015年07月 2015年07月 2015年07月    
TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP JLPT CÁC NĂM
ĐỀ THI TỔNG HỢP JLPT
LUYỆN NGHE NÓI HỘI THOẠI