CẬP NHẬT ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT 12/2023 N1 N2 N3 N4 N5

Nguồn: Yuuki Bùi Group Tôi yêu ngoại ngữ
I. N1

Đề thi:

Đáp án:

Script Choukai:

II. N2

Đề thi:

Đáp án:

Script Choukai:

III. N3

Đề thi:

Anwser:

Script Choukai:

Trả lời

Dịch