2000 hán tự cơ bản page 2

Tổng hợp 300 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

←Back page  ♦  Next page→

1. Page 2
NAM・đàn ông
NỮ・phụ nữ
SINH・sinh sản
TINH・ngôi sao
TỬ・chết
~
~
CHỈ・đình chỉ
CHÍNH・chính xác
TIỂU・nhỏ
THIỂU・thiểu số
LỰC・sức lực
~
~
NGƯ・cá
NGƯ・ngư nghiệp
TẢO・nhanh chóng
THẢO・cỏ
TRÀ・trà xanh
~
~
THANH・xanh nước biển
XÍCH・màu đỏ
HOÀNG・màu vàng
LỤC・xanh lá cây
~
~
~
~
TRIỀU・buổi sáng
TRÚ・buổi trưa
TỊCH・buổi chiều
VÃN・buổi tối
DẠ・buổi đêm
~
~
TÀI・thiên tài
TRÙNG・côn trùng
ĐINH・can thứ 4
ĐINH・thị trấn
~
~
~
~
VĂN・văn học
CHI・chi nhánh
CHI・cành cây
TIÊN・trước
HẬU・sau
~
~
BẠCH・trắng
BÁCH・một trăm
HẮC・đen
XÃ・xã hội
LỄ・lễ nghi
~
~
MỘC・cây
BẢN・sách
HƯU・nghỉ ngơi
THỂ・cơ thể
BẢO・bảo hiểm
~
~
KIM・bây giờ
HÀNH・du hành
QUANG・ánh sáng
DANH・họ tên
LẬP・đứng
~
~
XUÂN・mùa xuân
HẠ・mùa hạ
THU・mùa thu
ĐÔNG・mùa đông
~
~
~
~
ĐẤU・cái đấu
KHOA・khoa học
LIỆU・nguyên liệu
VIÊN・công viên
VIỄN・xa
~
~
THỈ・con lợn
GIA・gia đình
KHUYẾT・thiếu
HỌA・hội họa
DIỆN・mặt, bề ngoài
~
~
HÀ・cái gì
HỘI・gặp gỡ
HỘI・hội họa
HỒI・vòng quanh
ĐỒNG・đồng dạng
~
~
NGOẠI・bên ngoài
ĐƯƠNG・đương nhiên
XUYÊN・con sông
CHÂU・cửu châu
CA・ca hát
~
~
DỤNG・sử dụng
GIÁC・góc
DŨNG・dũng cảm
THÔNG・giao thông
DIỆU・ngày
~
~
CỬU・số chín
CỨU・nghiên cứu
HOÀN・hình tròn
NHAN・khuôn mặt
~
~
~
~
THIỆT・cái lưỡi
HOẠT・sinh hoạt
THOẠI・đàm thoại
LẠC・vui
DƯỢC・thuốc
~
~
MÔN・cổng, cửa
VẤN・hỏi
VĂN・nghe
GIAN・thời gian
GIẢN・đơn giản
~
~
THẠCH・đá
PHONG・gió
NHAM・nham thạch
MINH・sáng
MINH・kêu réo
~
~

 

Trả lời

Dịch