2000 hán tự cơ bản page 27

Tổng hợp 2000 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

←Back page

1. Test
ĐÔNG・đông lạnh
ĐỐNG・nóc nhà
TRẦN・trần thuật
LAN・lan can
~
~
~
~
BỐC・bói toán
BỐC・chất phác
PHÓ・tới
PHÓ・cáo phó
~
~
~
~
CỮU・cối đá
TÍCH・bãi đất
HỦY・phá hủy
XUYẾN・xuyên qua
HOẠN・bệnh hoạn
~
~
ĐIỆT・thay phiên
TRIỆT・triệt để
TRIỆT・rút bỏ
LỤY・hệ lụy
LŨY・thành lũy
~
~
NI・ni cô
NÊ・bùn đất
BÍNH・bánh dày
TINH・tuy nhiên
BIÊN・hàng rào
~
~
TỆ・tiền tệ
TỆ・tệ bạc
TẾ・che lấp
TRỮU・rượu nặng
TRỬU・khuỷu tay
~
~
DO・trì hoãn
DỤ・dư thừa
DUNG・xoàng xĩnh
DIÊU・bếp lò
NHÂN・nhân sĩ
~
~
AI・chào hỏi
TẠT・chào hỏi
SÁT・tức khắc
NA・nhiều, an nhàn
NINH・lịch thiệp
~
~
ỨC・rụt rè
PHỦ・nồi
KHÍCH・lỗ hổng
CỔ・cái đù
PHÙ・phù hộ
~
~
KHẢI・làmsang tỏ
THÔI・thôithúc
YẾN・yến tiệc
THỎA・thỏa thuận
婿
TẾ・chú rể
~
~
VỊ・các loại
BÁC・bóc
BỘT・bồng bột
LẠT・gian ác
TẬT・ghen ghét
~
~
TÂM・cái lõi
TÍCH・cột sống
TIÊN・rang
ĐIỀN・lấp đầy
ĐỐ・đố kị
~
~

 

Trả lời

Dịch