2000 hán tự cơ bản page 19

Tổng hợp 2000 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

←Back page  ♦  Next page→

1. Page 19
NGHIỆM・thí nghiệm
KIỆM・tiết kiệm
KIẾM・kiếm đạo
HIỂM・nguy hiểm
KIỂM・kiểm tra
~
~
KIẾN・kiến trúc
KIỆN・tráng kiện
KIỆN・cái khóa
KHANG・an khang
ĐÃI・đuổi bắt
~
~
KIÊM・kiêm nhiệm
KHIÊM・khiêm tốn
LIÊM・liêm khiết
LIÊM・cái liềm
HIỀM・hiềm khích
~
~
TÀN・tàn dư
SẠN・giá để đồ
TIỀN・tiền bạc
TIỄN・thực tiễn
THIỂN・thiển cận
~
~
CỰ・to lớn
CỰ・cự li
CỰ・kháng cự
THẦN・đại thần
CƠ・công chúa
~
~
MẬU・can thứ 5
MẬU・bụi cây
TIẾT・tiết kiệm
TỨC・tức khắc
~
~
~
~
TỈNH・tỉnh thành, phán xét
TÂN・khách quý
TUYỂN・tuyển trạch
THIÊN・biến thiên
~
~
~
~
THÀNH・thành công
THÀNH・thành lũy
THÀNH・thành thực
THỊNH・hưng thịnh
VIỆT・vượt qua
~
~
TÙNG・cây tùng
TỤNG・kiện tụng
TỔNG・tổng hợp
THIÊU・thiêu đốt
HIỂU・bình minh
~
~
TIẾU・cười
YÊU・yêu quái
TIẾU・nở hoa
TRẪM・xưng vua
ỐC・rót tưới
~
~
THANH・thanh khiết
THỈNH・thỉnh cầu
TRANH・chiến tranh
TỊNH・thanh tịnh
~
~
~
~
TRÁCH・trách nhiệm
TRÁI・khoản nợ
TÍCH・thành tích
TÍCH・tích trữ
~
~
~
~
KẾ・kế sách
CHÂM・cái kim
TRẤP・nước súp
NGUYÊN・nguyên nhân
~
~
~
~
HẬU・khí hậu
HẦU・yết hầu
HẦU・tước hầu
CÁO・quảngcáo
~
~
~
~
TẰNG・cháu chắt
TẰNG・tầng nhà
TĂNG・gia tăng
TĂNG・tăng lữ
~
~
~
~
ĐỘI・quân đội
TRỤY・trụy lạc
ĐỌA・sa đọa
NỌA・lười biếng
~
~
~
~
HƯỞNG・hưởng thụ
QUÁCH・thành quách
BANG・quốc gia
ĐÌNH・đình làng
ĐÌNH・đình chỉ
~
~
THƯƠNG・thương khố
SÁNG・sáng tạo
TẮC・quy tắc
TRẮC・phía
TRẮC・đo lường
~
~
ĐÍCH・mục đích
ƯỚC・giao ước
CHƯỚC・châm chước
ĐIẾU・câu cá
QUÂN・bình quân
~
~
NÔ・nô tỳ
NỖ・nỗ lực
NỘ・phẫn nộ
NIỆM・kỉ niệm
NIỆM・vặn xoắn
~
~

 

Trả lời

Dịch