ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT 12/2021 N5 N4 N3 N2 N1 MỚI NHẤT

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT 12/2021 N5 – N4 – N3 – N2 – N1

 JLPT247 Sẽ cập nhật đáp án + đề thi JLPT 12/2021 nhanh nhất ngay sau kỳ thi tại đây. Các bạn quan tâm nhớ follow theo dõi nhé . CHÚC MỌI NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM CAO .

Mời các bạn tham khảo:

>> Đề thi JLPT N1 12/2021

1 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N3 12/2021
文字 – 語彙 – 文法 読解 聴解

2 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N2 12/2021

文字 – 語彙 – 文法 – 読解 – 聴解

3 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N1 12/2021

文字 – 語彙
– 文法
読解 
聴解 <Nguồn: yuuki Bùi>

Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 – N1 chi tiết

(Cách tính điểm dưới đây chỉ mang tính tham khảo)

Trong đó cấp độ cao nhất là JLPT N1, JLPT N5 là cấp độ thấp nhất. Điểm thi tối đa là 180 điểm cho 03 nhóm môn thi. Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 điểm ~ 180 điểm, trong đó:

Cấp độ thi JLPT N1, JLPT N2, JLPT N3:

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp): 0 điểm ~ 60 điểm
Đọc hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm
Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

  • Điểm cho GOI -N3 (tham khảo)
 • Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

  Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

  Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  • Quy mô cho BUNPO-N3 (tham khảo)

  Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm

  Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm

  • Điểm cho phần DOKKAI-N3 (tham khảo)

  Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

  Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

  Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

  Tổng điểm:  60 điểm

  • Quy mô cho CHOUKAI-N3 (tham chiếu)

  Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

  Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

  Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

  Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

 • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N3
  • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)
  • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60
   • Điểm cho GOI-N2 (tham khảo)

   Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

   Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   • Quy mô cho BUNPO-N2 (tham khảo)

   Mondai 7: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

   Mondai 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 9: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Các điểm chung của phần 文 文 文: 59 điểm

   •  Điểm cho phần DOKKAI-N2 (tham khảo)

   Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

   Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm

   Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

   Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

   Mondai 14: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

   Các điểm chung của phần 文 文: 59 điểm

   • Quy mô cho CHOUKAI-N2 (tham chiếu)

   Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

   Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   Mondai 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

   Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2
   • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
   • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1
   • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
   • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • CÙNG LUYỆN ĐỀ CHÍNH THỨC CÁC NĂM N5-N1 jlpt247.com/jlpt

     

Trả lời

Dịch