N3 Hajimete No Nihongo Tango 2000

Sách Luyện Thi N3 Hajimete no Nihongo Tango 2000 (Từ Vựng – Có Tiếng Việt)-  初めての日本語能力試験N3単語2000 là một quyển thuộc bộ sách luyện từ vựng được chia theo cấp độ của Kỳ thi năng lực Nhật Ngữ và quyển sách này dành cho các bạn đang hướng đến mục tiêu thi đậu N3.

Sách Luyện Thi N3 Hajimete no Nihongo Tango 2000 có những đặc trưng sau:

– Nhóm tác giả đã lọc ra danh sách các từ vựng thường xuyên xuất hiện trong Kỳ thi năng lực Nhật ngữ cũng như có ích trong sinh hoạt thường ngày. Có đề tài theo từng chương, phần, để các bạn có thể vừa hình dung tình huống vừa học. Vì có kèm theo bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt nên các bạn có thể kiểm tra ý nghĩa của từ vựng và câu ví dụ một cách dễ dàng. Có khoảng 2000 từ bao gồm phần từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ liên quan, từ tương đương của các từ vựng căn bản ở cấp độ N3 và từ vựng, mẫu câu được đưa ra ở Góc kiến thức.

– Tất cả chữ Kanji đều có phiên âm cách đọc nên bạn có thể học mà không cần đến từ điển cũng là điểm hấp dẫn của cuốn sách này Hajimete no Nihongo Nouryoku Shiken N3 Tango 2000. Ngoài ra, tác giả cũng đã chuẩn bị phần phát âm từ vựng và câu vị dụ, bài thi thử trong từng chương trong file nghe hoặc nghe online trên website của nhà xuất bản.

Đây là bộ sách có nội dung mà đương nhiên các bạn đang học tập tại Nhật và cả các bạn đang học tại các nước ngoài Nhật Bản đều có thể hình dung dễ dàng. Sổ tay từ vựng này không chỉ là đối sách luyện thi mà còn là một quyển sách hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ cho các bạn học tập tiếng Nhật. JLPT247 thành tâm chúc các bạn thi đậu!

では、楽しく勉強しましょう !

 

👉 Link download pdf: Download here
👉 Link download Audio: Download here

Trả lời

Dịch