PDF Tổng hợp từ vựng IT tiếng Nhật

Tổng hợp 364 từ vựng IT được note lại trong quá trình làm việc các dự án IT.
(Tài liệu được sưu tầm bởi jlpt247.com. Hy vọng sẽ giúp các bạn có mong muốn tìm hiểu về tiếng Nhật IT có thêm tài liệu tham khảo)

Trả lời

Dịch