TIẾNG NHẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Hội thoại trong dự án phần mềm

Ngày nay, Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc hiểu biết về lĩnh vực này không chỉ giúp chúng ta nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Trong bối cảnh này, việc học tiếng Nhật để nắm vững kiến thức về Công nghệ thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Việc học tiếng Nhật và Công nghệ thông tin đều là những thách thức. Tuy nhiên, việc kết hợp cả hai có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và mở cửa vào một thế giới kiến thức rộng lớn. Hy vọng rằng thông qua series bài viết này sẽ giúp bạn trên hành trình học tập và có thêm góc nhìn tham khảo về tiếng Nhật trong Công nghệ thông tin.

Series bài học gồm 15 bài như sau:

Bài Link JP VN
1 Link 初回訪問のあいさつ Chào hỏi khi tới thăm lần đầu
2 Link キックオフミーティング:プロジェクトの目的と概要 Kickoff Meeting: Mục đích, overview dự án
3 Link キックオフミーティング:スケジュールと進め方 Kickoff Meeting: Schedule và cách tiến hành
4 Link キックオフミーティング:プロジェクト体制の説明 Kickoff Meeting: Giải thích thể chế dự án
5 Link オンサイト初日のあいさつ Chào hỏi ngày đầu onsite
6 Link お客様の会社のルール Quy định của công ty khách hàng
7 Link 要件の説明 Giải thích yêu cầu
8 Link 定例会議:進捗の報告 Họp định kỳ: báo cáo tiến độ
9 Link 定例会議:課題の報告 Họp định kỳ: báo cáo vấn đề
10 Link 定例会議:Q&Aの確認 Họp định kỳ: Xác nhận Q&A
11 Link 製品デモ Demo sản phẩm
12 Link 課題解決 Giải quyết vấn đề
13 Link 製品とリリースノート Release note sản phẩm
14 Link UATサポートタスクの確認 Xác nhận task support UAT
15 Link オンサイト完了のあいさつ Chào hoàn thành onsite

 

Chúc các bạn học tập tốt!

Tham khảo thêm tài liệu tiếng nhật IT TẠI ĐÂY

Trả lời

Dịch