TIẾNG NHẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Hội thoại trong dự án phần mềm

Ngày nay, Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc hiểu biết về lĩnh vực này không chỉ giúp chúng ta nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Trong bối cảnh này, việc học tiếng Nhật để nắm vững kiến thức về Công nghệ thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Việc học tiếng Nhật và Công nghệ thông tin đều là những thách thức. Tuy nhiên, việc kết hợp cả hai có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và mở cửa vào một thế giới kiến thức rộng lớn. Hy vọng rằng thông qua series bài viết này sẽ giúp bạn trên hành trình học tập và có thêm góc nhìn tham khảo về tiếng Nhật trong Công nghệ thông tin.

Series bài học gồm 15 bài như sau:

BàiLinkJPVN
1Link初回訪問のあいさつChào hỏi khi tới thăm lần đầu
2Linkキックオフミーティング:プロジェクトの目的と概要Kickoff Meeting: Mục đích, overview dự án
3Linkキックオフミーティング:スケジュールと進め方Kickoff Meeting: Schedule và cách tiến hành
4Linkキックオフミーティング:プロジェクト体制の説明Kickoff Meeting: Giải thích thể chế dự án
5Linkオンサイト初日のあいさつChào hỏi ngày đầu onsite
6Linkお客様の会社のルールQuy định của công ty khách hàng
7Link要件の説明Giải thích yêu cầu
8Link定例会議:進捗の報告Họp định kỳ: báo cáo tiến độ
9Link定例会議:課題の報告Họp định kỳ: báo cáo vấn đề
10Link定例会議:Q&Aの確認Họp định kỳ: Xác nhận Q&A
11Link製品デモDemo sản phẩm
12Link課題解決Giải quyết vấn đề
13Link製品とリリースノートRelease note sản phẩm
14LinkUATサポートタスクの確認Xác nhận task support UAT
15Linkオンサイト完了のあいさつChào hoàn thành onsite

 

Chúc các bạn học tập tốt!

Tham khảo thêm tài liệu tiếng nhật IT TẠI ĐÂY

Trả lời

Dịch