TỪ VỰNG N1 2010-2020

TỔNG HỢP 126 CÂU TỪ VỰNG N1 JLPT 2010 – 2020 < BÀI CÁCH DÙNG TỪ >

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

2010

1.  密集
A.
B.
C.
D.
2.  潔い
A.
B.
C.
D.
3.  発足
A.
B.
C.
D.
4.  にぎわう
A.
B.
C.
D.
5.  ひとまず
A.
B.
C.
D.
6.  満喫
A.
B.
C.
D.
7.  調達
A.
B.
C.
D.
8.  細心
A.
B.
C.
D.
9.  意地
A.
B.
C.
D.
10.  めきめき
A.
B.
C.
D.
11.  目先
A.
B.
C.
D.
12.  見落とす
A.
B.
C.
D.

 

Trả lời

Dịch