TỪ VỰNG N2 2010-2020

TỔNG HỢP 105 CÂU TỪ VỰNG N2 JLPT 2010 – 2020 <BÀI CÁCH DÙNGTỪ>

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

2010

1.  取材
A.
B.
C.
D.
2.  きっかけ
A.
B.
C.
D.
3.  深刻
A.
B.
C.
D.
4.  続出
A.
B.
C.
D.
5.  外見
A.
B.
C.
D.
6.  はずす
A.
B.
C.
D.
7.  普及
A.
B.
C.
D.
8.  注目
A.
B.
C.
D.
9.  ふさわしい
A.
B.
C.
D.
10.  保つ
A.
B.
C.
D.

 

Trả lời

Dịch