ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT T7/2021 N5 N4 N3 N2 N1 MỚI NHẤT

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT  T7/2021 N5 – N4 – N3 – N2 – N1

Lưu ý đây là đáp án chưa chính thức chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé! Kết quả chính thức đỗ hay trượt thì bạn phải đợi đến khi công bố điểm thi thì mới biết được nhé! .admin sẽ luôn cập nhật kết quả cho các bạn , cùng JLPT247 chinh phục tiếng NHẬT nhé . CHÚC MỌI NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM CAO .

>> Đề thi JLPT N1 7/2021

>> Đề thi JLPT N2 7/2021

>> Đề thi JLPT N3 7/2021

1 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N3 T7/2021

文字語彙
文法

読解

聴解

2 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N2 T7/2021

文字語彙

文法
読解
聴解

<Tiếp tục cập nhật>

3 Đáp án đề thi năng lực tiếng NHẬT jlpt N1 T7/2021

文字・語彙・文法

読解
聴解


Hướng dẫn cách tính điểm thi tiếng Nhật JLPT từ N5 – N1 chi tiết

(Cách tính điểm dưới đây chỉ mang tính tham khảo)

CÙNG LUYỆN ĐỀ CHÍNH THỨC CÁC NĂM N5-N1 jlpt247.com/jlpt

Trong đó cấp độ cao nhất là JLPT N1, JLPT N5 là cấp độ thấp nhất. Điểm thi tối đa là 180 điểm cho 03 nhóm môn thi. Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 điểm ~ 180 điểm, trong đó:

Cấp độ thi JLPT N1, JLPT N2, JLPT N3:

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp): 0 điểm ~ 60 điểm
Đọc hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm
Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

  • Điểm cho GOI -N3 (tham khảo)
 • Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

  Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

  Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  • Quy mô cho BUNPO-N3 (tham khảo)

  Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm

  Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

  Tổng điểm GOI + BUNPO = 58 điểm

  • Điểm cho phần DOKKAI-N3 (tham khảo)

  Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

  Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

  Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

  Tổng điểm:  60 điểm

  • Quy mô cho CHOUKAI-N3 (tham chiếu)

  Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

  Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

  Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

  Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

  Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

  Tổng số điểm CHOUKAI: 60 điểm

 • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N3
  • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)
  • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
  • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60
  • Cách tính điểm
   • Điểm cho GOI-N2 (tham khảo)

   Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

   Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   • Quy mô cho BUNPO-N2 (tham khảo)

   Mondai 7: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

   Mondai 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Mondai 9: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

   Các điểm chung của phần 文 文 文: 59 điểm

   •  Điểm cho phần DOKKAI-N2 (tham khảo)

   Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

   Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm

   Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

   Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

   Mondai 14: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

   Các điểm chung của phần 文 文: 59 điểm

   • Quy mô cho CHOUKAI-N2 (tham chiếu)

   Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

   Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

   Mondai 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

   Mondai 5: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

  • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2
   • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
   • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
  • Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N1
   • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
   • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
   • CÙNG LUYỆN ĐỀ CHÍNH THỨC CÁC NĂM N5-N1 jlpt247.com/jlpt

     

2 thoughts on “ĐÁP ÁN ĐỀ THI JLPT T7/2021 N5 N4 N3 N2 N1 MỚI NHẤT

Trả lời

Dịch