JLPT N2 12/2023

Đề thi JLPT N2 chính thức JLPT N2 12/2023! <Full answer and script choukai>
Nguồn: Yuuki Bùi Group Tôi yêu ngoại ngữ
Xem thêm: Tổng hợp JLPT N5-N1 qua các năm. TẠI ĐÂY

N2

Đề thi:

Choukai:

Đáp án:

Script Nghe:

Trả lời

Dịch