2000 hán tự cơ bản page 1

Tổng hợp 300 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

  Next page→

1. Page 1
NHẤT・số một
NHỊ・số hai
TAM・số ba
TỨ・số bốn
NGŨ・số năm
~
~
LỤC・số sáu
THẤT・số bảy
BÁT・số tám
CỬU・số chín
THẬP・số mười
~
~
BÁCH・một trăm
THIÊN・một nghìn
VẠN・mười nghìn
ỨC・một trăm triệu
TRIỆU・một nghìn tỷ
~
~
KIM・vàng
MỘC・cây
THỦY・nước
HỎA・lửa
THỔ・đất
~
~
THƯỢNG・trên
HẠ・dưới
TẢ・trái
HỮU・phải
THẠCH・viên đá
~
~
ĐÔNG・phía đông
西
TÂY・phía tây
NAM・phía nam
BẮC・phía bắc
TRUNG・trung tâm
~
~
THIÊN・trời
ĐỊA・đất
TRÌ・cái ao
KHÍ・hơi nước
KHÍ・không khí
~
~
VIÊN・hình tròn
VŨ・mưa
SĨ・nhân sĩ
SĨ・công việc
KỈ・bản thân
~
~
NHÂN・người
LIỄU・kết thúc
TỬ・con
TỰ・chữ
HỌC・học tập
~
~
ĐẠI・to lớn
THIÊN・trời
PHU・chồng
THÁI・béo
KHUYỂN・chó
~
~
THỈ・mũi tên
THẤT・thất bại
TRÚC・cây trúc
THÔN・thôn làng
~
~
~
~
VƯƠNG・vua chúa
NGỌC・viên ngọc
BẢO・bảo vật
QUỐC・quốc gia
~
~
~
~
SƠN・ngọn núi
HẢI・biển
LÂM・rừng
SÂM・rừng sâu
~
~
~
~
MỤC・mắt
KIẾN・nhìn
GIÁC・nhớ ra
QUY・trở về
~
~
~
~
BỐI・con sò
MỊCH・sợi tơ
TUYẾN・tuyến đường
TỔ・tổ chức
~
~
~
~
PHỤ・cha
MẪU・mẹ
NHẬT・ngày
NGUYỆT・trăng, tháng
NIÊN・năm
~
~
KHẨU・mồm
ĐỒ・bản đồ
ĐẬU・hạt đậu
NHĨ・cái tai
ÂM・âm thanh
~
~
THỦ・cái tay
MAO・cái lông
TÚC・cái chân
TẨU・chạy
ĐẦU・cái đầu
~
~
TÂM・trái tim
TƯ・suy nghĩ
ĐIỀN・ruộng
TẾ・tế bào
CHỈ・tờ giấy
~
~
XA・xe
XUẤT・đi ra
NHẬP・đi vào
NHẬP・đông đúc
HỮU・bạn hữu
~
~

 

Trả lời

Dịch