4000 từ vựng tiếng nhật IT + Từ vựng Tester tiếng Nhật

(Tài liệu được sưu tầm bởi jlpt247.com. Hy vọng sẽ giúp các bạn có mong muốn tìm hiểu về tiếng Nhật IT có thêm tài liệu tham khảo)
Tổng hợp khoảng 4000 từ vựng tiếng Nhật IT dưới dạng file Excel giúp các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, tra cứu trong quá trình học từ vựng IT
Link file: 4000 từ vựng IT

Tổng hợp các từ vựng về Tester tiếng Nhật, các từ vựng thường xuyên sử dụng các dự án IT mà nhất định nếu bạn tìm hiểu về tiếng Nhật IT cần nhớ.
Link file: Từ vựng Tester

 

Trả lời

Dịch