Tiếng Nhật IT – Japanese For IT Business

Cuốn sách “Japanese For IT Business” hướng đến đối tượng là những người đang sử dụng tiếng Nhật trong lĩnh vực IT với khách hàng Nhật hoặc những người đang học tập tiếng Nhật ở trình độ trung cấp trở lên. 10 bài học trong sách được thiết kế, phân loại theo chủ đề gần gũi với công việc, và dự án IT thực tế. Qua đó, giúp người học dễ dàng hình dung được tổng thể một dự án phát triển phần mềm như thế nào, đồng thời nắm bắt được những từ vựng IT xuất hiện đa dạng trong các giai đoạn của dự án.

(Tài liệu được sưu tầm bởi jlpt247.com. Hy vọng sẽ giúp các bạn có mong muốn tìm hiểu về tiếng Nhật IT có thêm tài liệu tham khảo)

Trả lời

Dịch