2000 hán tự cơ bản page 24

Tổng hợp 2000 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

←Back page  ♦  Next page→

1. Page 24
GIAO・cắt nhau
GIAO・ngoại ô
GIÁC・so sánh
GIẢO・vắt thắt
~
~
~
~
XƯỚNG・ca xướng
MẠO・mạo hiểm
MẠO・mũ
MẠO・dung mạo
~
~
~
~
KỊCH・ca kịch
HƯ・hư không
HÍ・du hí
PHU・da
~
~
~
~
LỰ・lưỡng lự
HỔ・con hổ
LỖ・tù binh
NGƯỢC・ngược đãi
~
~
~
~
NGÔ・nước Ngô
NGỘ・ngộ nhận
NGỘ・giác ngộ
NGU・vui vẻ
NGU・sợ hãi
~
~
TÁ・bán sỉ
NGỰ・ngự uyển
HIỆP・hẹp
HIỆP・kẹp
HẠP・hẻm núi
~
~
XUẤT・ra
CHUYẾT・vụng về
KHUẤT・bất khuất
QUẬT・khai quật
QUẬT・hang động
~
~
NGƯỠNG・ngưỡng mộ
NGHÊNH・nghênh đón
ỨC・đè nén
LẠI・ỷ lại
LẠI・nông cạn
~
~
KHOẢNH・khoảnh khắc
NGOAN・ngoan cố
NGUYỆN・ước nguyện
ĐỀ・vấn đề
HẠNG・hạng mục
~
~
HIỂN・hiển nhiên
PHIỀN・phiền não
BAN・ban bố
KHUYNH・khuynh hướng
TU・cần thiết
~
~
XÂM・xâm lược
TẨM・thẩm thấu
TẨM・ngủ
TẦM・tìm kiếm, hỏi
~
~
~
~
KIÊN・kiên cố
HIỀN・khôn ngoan
KHẨN・khẩn trương
THẬN・quả thận
~
~
~
~
THÚC・bác trai
THỤC・hiền thục
TỊCH・lặng im
THÍCH・thân thích
~
~
~
~
NẠI・nhẫn nại
ĐOAN・cực đoan
NHU・nhu cầu
NHU・ướt
~
~
~
~
LONG・con rồng
TẬP・tập kích
LUNG・cái giỏ
XƯNG・danh xưng
~
~
~
~
TRÚ・buổi trưa
TẬN・tận cùng
TẤN・nhanh chóng
SÚC・gia súc
SÚC・tích trữ
~
~
XÍCH・màu đỏ
XÁ・xá tội
TÍCH・dấu tích
ĐẠP・đạp đổ
HÁCH・dọa nạt
~
~
PHÀM・phàm tục
PHÀM・thuyền buồm
PHIẾM・tràn lan
ĐAN・viên thuốc
CHU・cái thuyền
~
~
CHI・đây,này
CHI・cỏ thơm
PHẠP・khốn cùng
ẤT・can thứ2
KHẤT・ăn xin
~
~
THẦN・thìn
NHỤC・nhục nhã
CHẤN・địa chấn
CHẤN・chấn động
THẦN・mang thai
~
~

 

Trả lời

Dịch