2000 hán tự cơ bản page 8

Tổng hợp 2000 hán tự cơ bản được sắp xếp theo những điểm giống nhau, giúp quá trình học Kanji tốt hơn!

Tải pdf 2000 hán tự giống nhau TẠI ĐÂY↓

←Back page  ♦  Next page→

1. Page 8
TOÀN・hoàn toàn
KIM・vàng
XUYÊN・then, chốt
THUYÊN・đủ, kĩ càng
~
~
~
~
CHU・chu vi
CHU・tuần
調
ĐIỀU・điều hành
ĐIÊU・điêu khắc
KHỨ・quá khứ
~
~
CHÍ・tột cùng
TRÍ・nhất trí
TRÍ・tỉ mỉ
ĐÁO・đến nơi
ĐẢO・đổ
~
~
THẤT・phòng
TRẤT・chất đạm
ỐC・cao ốc
ÁC・cầm,nắm
XA・xe
~
~
SỰ・sự việc
LUẬT・luật pháp
BÚT・cái bút
THƯ・sách
TÂN・bến cảng
~
~
THỦ・cái cổ
ĐẠO・đường đi
ĐẠO・chỉ đạo
DỊCH・mậu dịch
TỨ・ban thưởng
~
~
VẬT・động vật
DƯƠNG・mặt trời
DƯƠNG・tuyên dương
DƯƠNG・lở loét
~
~
~
~
TRƯỜNG・công trường
TRÀNG・ruột
THƯƠNG・vết thương
THANG・nước nóng
~
~
~
~
SẮC・sắc màu
TUYỆT・tuyệt đối
ĐOẠN・đoạn tuyệt
KẾ・kế tục
~
~
~
~
ĐÀI・vũ đài
TRỊ・trị liệu
THỦY・bắt đầu
DÃ・nấu chảy
~
~
~
~
SƠ・sơ lược
BIÊN・biên giới
THIẾT・cắt
THIẾT・trộm cắp
~
~
~
~
ĐAO・đao kiếm
NHẪN・sắc nhọn
NHẪN・nhẫn nại
NHẬN・xác nhận
~
~
~
~
SINH・học sinh
TINH・ngôi sao
SẢN・sảnnghiệp
SINH・hi sinh
TỈNH・tỉnh ngộ
~
~
TÌNH・trời nắng
TÌNH・tình cảm
TINH・tinh luyện
TINH・kết tinh
XƯỚNG・ca xướng
~
~
ẨM・ẩm thực
QUÁN・hội quán
TÂN・mới
TÂN・củi
THÂN・thân thiết
~
~
LƯƠNG・tốt
DƯỠNG・dinh dưỡng
TRƯỜNG・dài
TRƯƠNG・kéo dài
TRƯỚNG・cănglên
~
~
ĐA・nhiều
DI・di chuyển
THỔ・đất
THỐ・thổ ra
ÁP・áp lực
~
~
TUYỀN・dòng sông
TUYẾN・tuyến đường
TUYẾN・tuyến cơ thể
ỨNG・phản ứng
SÀNG・cái giường
MA・câylanh
THÔ・thô bạo
TỔ・tổ tiên
TỔ・tổ hợp
TÔ・tô thuế
THƯ・đích nhắm
~
~
THẢ・ngoàira
NGHI・tiện nghi
TRA・kiểm tra
ĐIỆP・cái chiếu
TRỢ・trợ giúp
TRỞ・cản trở

 

Trả lời

Dịch